Особливості служби за контрактом для жінок

 Особливості служби за контрактом для жінок

Про особливості служби за контрактом для жінок в ефірі Армія FM розповіла юристка громадської організації Юридична сотня Марія Звягінцева.

 

 

 

 

 

 

Наталія Шмарко: Тож на що слід звернути увагу жінкам, готуючись до служби за контрактом?

Марія Звягінцева: Особливостей укладення контракту в положенні про проходження громадянами військової служби саме за статтю не визначено. Відповідно до п. 18 цього положення перший контракт може бути укладено з військовослужбовцями, які приймаються на службу у разі введення воєнного стану, до оголошення демобілізації. Наявність саме військової освіти для жінок не є обов’язковою передумовою для укладання контракту. Якщо людина не має відповідної підготовки, то спершу її направляють у навчальний центр для отримання потрібних знань та навичок, і лише потім жінка-військовослужбовець прибуває до своєї військової частини.

Наталія Шмарко: Чи відрізняються умови служби за контрактом для чоловіків та жінок?

Марія Звягінцева: Критерії щодо чоловіків та жінок, які вже виконують обов’язки військової служби за контрактом, справді дещо відрізняються. Якщо мова йде про повсякденне виконання обов’язків, відповідно до статуту внутрішньої служби військовослужбовці до складу добового наряду призначаються з додержанням законодавства з питань охорони материнства та дитинства. Військовослужбовців-жінок, залежно від військового звання та посади, відповідно до статуту дозволяється призначати лише помічником чергового військової частини, черговим або помічником чергового КПП, черговим або днювальним медичного пункту (якщо жінка медпрацівник), черговим їдальні, штабу, посильним, черговим чи днювальним гуртожитку. Забороняється призначати військовослужбовців-жінок на роботи, пов’язані з перенесенням і пересуванням вантажу, вага якого перевищує встановлені граничні норми. Проте якщо жінка має дитину, для неї зберігаються додаткові гарантії соціального захисту в контексті саме проходження військової служби. Наприклад, відрядження вагітних жінок або жінок, які мають дітей віком до 14 років допускається лише з їхньої згоди.

Наталія Шмарко: На яких посадах можуть проходити військову службу жінки?

Марія Звягінцева: Щодо посад військової служби для жінок, то нині діє наказ Міністерства оборони, який затверджує перелік військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками. Тобто певна обмеженість у доступі для жінок до посад офіцерського складу зберігається, проте наказ має гриф «для службового користування», його тексту у публічному доступі немає. Натомість зміни, які до нього вносилися, опубліковані на сайті Верховної Ради України. Так, згідно з наказом Міноборони №74, який був ухвалений у 2021 році, дозволено жінкам комплектувати посади, що пов’язані з використанням вибухових речовин, водолазними роботами, а також всі посади протипожежної охорони. Раніше посади, які були пов’язані з безпосереднім гасінням пожеж, були закриті, проте жінки і надалі не можуть займати посади осіб офіцерського складу, зокрема на підводних човнах і надводних кораблях, крім спеціальностей морально-психологічного та медичного забезпечення, організації тилового забезпечення військ, організації забезпечення ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами, організації продовольчого, шкіперського та торговельно-побутового забезпечення військ, бронетанкової техніки, ракетно-артилерійського озброєння тощо. Такі обмеження в першу чергу пов’язані з тим, що жінки хоча і можуть виконувати військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками, проте, за винятком випадків, які передбачені законодавством з питань охорони материнства та дитинства. Хочеться звернути увагу, що хоча таке формулювання є загальним і трапляється в законодавстві, проте конкретні гарантії охорони материнства та дитинства не встановлені.

Наталія Шмарко: Чи передбачені законодавством додаткові відпустки для жінок, які проходять військову службу?

Марія Звягінцева: Під час дії воєнного стану відпустки чоловікам та жінкам надаються на рівних умовах: за станом здоров’я та за сімейними обставинами. Проте лише для військовослужбовців-жінок Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачає відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, то тривалістю, визначеною в медичному висновку. Проте в будь-якому випадку не довше, ніж до 6 років.