Юрисконсульт: Грошове забезпечення

Юрисконсульт: Грошове забезпечення

Консультацію надав юрист громадської організації «Центр практичної допомоги захисникам України «AXIOS» Юрій Суботенко.

Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям передбачено Законом України «Про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей», а також підзаконними нормативними актами, якими, зокрема, є Постанова Кабінету Міністрів №704, яка вступила в свою дію з 1 березня 2018 року, а також Наказ Міністра оборони №260 від 07.06.2018 року.

Якщо в минулих наказах і правових актах військові посадові оклади та військові звання були вказані в гривнях, то на сьогоднішній момент введені тарифні сітки. Кожен тарифний розряд має свій коефіцієнт, який прив’язується до прожиткового мінімуму, який встановлюється на 1 січня поточного року. На 1 січня 2018 року у нас було встановлено прожитковий мінімум 1762 гривні на працездатну особу.

Кожен військовослужбовець, знаючи свій тарифний розряд, може порахувати свій посадовий оклад і оклад за військовим званням. Тарифна сітка зазначена в постанові Кабінету міністрів № 704.

Надбавка за вислугу років входить до щомісячних видів грошового забезпечення, поряд з доплатами та преміями. Надбавки можуть бути за стрибки з парашутом, розмінування, бойове чергування…

Премія – встановлена Міністром оборони, не має перевищувати 10% від грошового забезпечення.

Одноразові додаткові види грошового забезпечення

До одноразових додаткових видів грошового забезпечення належать винагороди та допомоги. До винагород можемо віднести, наприклад, винагороду за безпосередню участь в АТО.

До допомоги відносяться матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань та оздоровчі.

Оздоровчі виплачуються, коли військовослужбовець хоче забрати одразу свої 30 діб відпустки. Або ж якщо відпустка розбивається на дві частини, потрібно написати рапорт – і грошове виплатять відповідно до нього, у другу частину чи першу відпустки відповідно.

Матеріальна допомога виплачується за рапортом військовослужбовця в межах розміру грошового забезпечення з підстав (зазначено конкретні підстави: стихійне лихо, смерть когось з рідних, хвороба). Виплачується лише в четверту чергу і при наявності грошей.

Командир може зменшити грошове забезпечення. Він не може зменшити посадовий оклад, оклад за військовим званням і за вислугу років. А не преміюються військовослужбовці при скоєнні дисциплінарних проступків. При вживанні наркотичних, алкогольних засобів військовослужбовець позбувається своєї премії у 100% розмірі.

Винагороди для військових, які знаходяться в районі ООС

Винагорода виплачується не у відсотковому відношенні, а лише в грошовому еквіваленті (встановлена фіксована сума). По заходам із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбиття збройного нападу, який відбувається на лінії бойового зіткнення на глибину РОПів, виконання бойових завдань на території противника, участь у заходах відбиття збройного нападу на об’єктах, що охороняються – 10 тисяч гривень. В інших місцях дислокації і межах визначеного району воєнного конфлікту – 4,5 тисячі гривень. Ці суми змінюються в залежності від кількості діб перебування військовослужбовця у визначеній зоні, визначеному районі.

Якщо військовий перебуває в шпиталі, який знаходиться в зоні ООС, варто наголосити, що винагорода виплачується на час лікування тим особам, які отримали поранення, травму, каліцтво, контузію, психічно та поведінкові розлади в районі проведення в умовах особливого періоду.

1000 бойових виплачується за безпосередній контакт з противником, безпосереднє бойове зіткнення.

Одноразова грошової виплати. Звільнення зі служби.

Одноразову грошову виплату у разі звільнення зі служби отримують у трьох випадках:

  • Військовослужбовці, які звільняються зі служби за станом здоров’я – 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний рік служби;
  • Військовослужбовці, які звільняються у зв’язку із скороченням штату, або проведенням організаційних заходів – 50% місячного грошового забезпечення за кожен календарний день служби при наявності вислуги 10 років +;
  • 25% від грошового забезпечення отримують військовослужбовці, які звільняються за сімейними обставинами або за власним бажанням, при наявності вислуги 10 років +.

Крім грошового забезпечення при звільненні, військові можуть отримувати матеріальну допомогу, оздоровчі, які не отримували, компенсацію за невикористане речове майно (до виключення зі списків особового складу). Військові можуть написати рапорт на не виключення зі списків особового складу до повного розрахунку.