Компенсаційні механізми для осіб, залучених до конфіденційного співробітництва зі ССО

Компенсаційні механізми для осіб, залучених до конфіденційного співробітництва зі ССО

У програмі Юридичний вісник представниця ГО «Юридична сотня» Марія Звягінцева розтлумачила особливості постанови «Про затвердження Порядку відшкодування збитків у зв'язку із затриманням, арештом або засудженням незаконними органами чи формуваннями, утвореними на тимчасово окупованих територіях України, або органами чи формуваннями країни, яка здійснює збройну агресію проти України, особам, залученим до конфіденційного співробітництва із Силами спеціальних операцій ЗСУ».

Наталія Шмарко: Кому здійснюється відшкодування збитків згідно з цією постановою?

Марія Звягінцева: Відшкодування збитків передбачено цією постановою для осіб, які на добровільній та конфіденційній основі співпрацюють із Силами спеціальних операцій ЗСУ. Якщо вони залучаються до виконання завдань руху опору або на тимчасово окупованій території, або на інших територіях, де в період виконання покладених на них завдань точилися бойові дії. Відшкодування конфіскованого, знищеного чи пошкодженого майна здійснюється у випадку, якщо таких осіб затримали, арештували або вони зазнали засудження незаконними органами чи формуваннями, які діють на тимчасово окупованій території України, або ж таке засудження відбулося органами чи формування держави-агресора. Також у зв’язку з виконанням такими особами завдань від Руху опору.

Наталія Шмарко: Систему яких заходів передбачено в межах Руху опору?

Марія Звягінцева: Рух опору, відповідно до закону «Про національний спротив», — це система спеціальних заходів, організація підготовка і планування яких відбувається з метою відновлення державного суверенітету і здійснюється під час відсічі збройної агресії проти України. Власне, це одна зі складових системи національного спротиву. Тобто є Рух опору, територіальна оборона і, відповідно, підготовка громадян до національного спротиву.

Наталія Шмарко: Як визначається вартість майна, яке підлягає відшкодуванню?

Марія Звягінцева: Відповідно до цієї постанови, вартість майна визначається за ринковими цінами, які діють на момент відшкодування.

Наталія Шмарко: У яких випадках можна отримати відмову у відшкодуванні?

Марія Звягінцева: Відшкодування не буде, коли заподіяння шкоди не пов’язане з виконанням завдань Руху опору. Наприклад, коли особа, яка залучається до конфіденційного співробітництва, опинилася на тимчасово окупованій території, переслідуючи власні цілі. Або ж якщо така особа добровільно здалася в полон, або добровільно заявила про свій зв'язок із Силами спеціальних операцій і повідомила зміст отриманого завдання, або ж перейшла на бік держави-агресора.

Наталія Шмарко: Коли особі відшкодовуються заподіяні збитки?

Марія Звягінцева: У всіх інших випадках здійснюється відшкодування. Але тільки після повернення особи на територію України, де повністю функціонують органи державної влади.

Наталія Шмарко: Чи можуть родичі, тобто спадкоємці, розраховувати на відшкодування збитків?

Марія Звягінцева: Згідно з постановою, спадкоємцям заподіяна шкода не відшкодовується.

Наталія Шмарко: Який алгоритм звернення задля отримання відшкодування?

Марія Звягінцева: Після повернення на підконтрольну територію України, де функціонують органи державної влади, особа, яка потребує відшкодування, звертається із заявою. Подає заяву у письмовій формі до органу військового управління Сил спеціальних операцій ЗСУ. До такої заяви додає копії документів: паспорт, ідентифікаційний код, документ, який підтверджує право власності на те майно, яке зазнало пошкодження або було знищене. Тобто додаються документи, що підтверджують правдивість усіх відомостей, які були викладені в заяві.

Наталія Шмарко: У якій формі відшкодовуються заподіяні збитки?

Марія Звягінцева: Відшкодування може бути як в готівковій, так і безготівковій формі — на вибір особи. Безготівкове перерахування здійснюється на рахунок, який зазначила особа в заяві, через військові частини, які визначає керівник органу військового управління Сил спеціальних операцій.

Наталія Шмарко: Якщо людині не дали добро на відшкодування збитків, чи можна оскаржити таку відмову?

Марія Звягінцева: Оскаржити таку відмову можна. Сама постанова передбачає механізм звернення до суду з оскарженням.

Наталія Шмарко: Розкажіть детально про постанову «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій залученим до конфіденційного співробітництва особам, які брали участь у виконанні завдань руху опору на тимчасово окупованій території України, у районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії або на інших територіях, де в період виконання зазначених завдань велися воєнні (бойові) дії»?

Марія Звягінцева: Ці постанови тісно пов’язані, оскільки визначають гарантії правового і соціального захисту для тих, хто залучався до конфіденційного співробітництва із Силами спеціальних операцій ЗСУ. Власне, в цій постанові йдеться про особливості надання таким особам статусу учасника бойових дій. А це, своєю чергою, є підставою для надання особі, пільг і гарантій, які передбачені законом. Статус УБД надається особам, які залучалися до конфіденційного співробітництва і виконання завдань Руху опору на тимчасово окупованій території, які виконували такі завдання і перебували на цій території не менше 30 календарних днів, зокрема за сукупністю таких днів. Також, без урахування цього строку, надається статус УБД особам, які успішно виконали поставлене завдання. Це має бути підтверджено органами військового управління Сил спеціальних операцій. Або ж якщо такі особи дістали поранення, контузію, каліцтво у зв’язку виконанням завдань Руху опору, що зробило неможливим їх подальше перебування на тимчасово окупованій території та виконання таких завдань.

Наталія Шмарко: Яка схема подання документів для отримання УБД?

Марія Звягінцева: Власне, цим нормативно-правовим актом визначено, що рішення про надання статусу УБД ухвалює спеціальна комісія, проте обов’язково з дотриманням законодавства щодо державної таємниці.

Наталія Шмарко: Які документи необхідні для надання статусу учасника бойових дій внаслідок співробітництва зі ССО?

Марія Звягінцева: Має бути доповідна записка від командира військової частини Сил спеціальних операцій, який був відповідальний за підтримання відповідного осередку Руху опору. В документі має бути зазначено псевдонім особи, часові та просторові показники поставленого завдання. Також подається витяг із наказу органу військового управління Сил спеціальних операцій, витяг із відповідних розпорядчих документів Руху опору, які стосуються поставлених завдань. В разі потреби, надається документ, що підтверджує причиновий зв'язок погіршення здоров’я із виконанням спецзавдань. Важливо, що на відміну від звичайної процедури надання статусу учасника бойових дій, в цьому разі особа не може самостійно звернутися до комісії. Всі документи збирає і подає військова частина. Документи формуються в окрему справу з обмеженням доступу.