Підтримка програм НАТО: перехід з військової кар’єри на цивільну, психологічна реабілітація та виховання доброчесності

20.05.2021
Підтримка програм НАТО: перехід з військової кар’єри на цивільну, психологічна реабілітація та виховання доброчесності

В ефірі передачі «Вектор до НАТО» керівник напряму за підтримки Альянсу з переходу з військової кар’єри на цивільну Олександра Огороднікова розповіла про здобутки, реалізовані заходи та подальші напрями діяльності.

 

 

 

 

 

Ірина Зінчук: На що націлена Ваша робота? Якими Програмами НАТО опікуєтесь?

Олександра Огороднікова: Програма НАТО з перепідготовки колишніх військовослужбовців реалізується з 1999 року. Програма покликана пом’якшити негативні економічні та соціальні наслідки реструктуризації оборонної сфери шляхом надання допомоги в успішному працевлаштуванні військовослужбовців, які залишають або залишили військову службу. Влаштовуються курси з професійної перепідготовки за різними спеціальностями, орієнтованими на попит місцевого ринку праці. До навчальної програми кожного курсу входить підтримка в процесі пошуку роботи та компоненти психологічної підтримки.

Програма з переходу з військової кар'єри на цивільну діє з 2015 року. Вона допомагає Україні розробити та реалізувати сталий, ефективний та інтегрований підхід до переходу з військової кар’єри на цивільну, впроваджений у функцію управління персоналом ЗСУ та інших державних органів з військовими формуваннями в секторі безпеки та оборони України. Нині тривають консультації на рівні міністерств та робота із практичного запровадження цього комплексного підходу та відповідної моделі підтримки. З 2018 року Програма активно співпрацює з Міністерством у справах ветеранів у сфері розбудови його інституційного потенціалу, надаються експертні консультації та практична підтримка шляхом реалізації низки проєктів.

Заходи з психологічної реабілітації. З 2014 по 2019 рік в рамках Програми з переходу з військової кар’єри на цивільну (далі – ПВК), задля підтримки психологічної реабілітації військовослужбовців Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, які брали участь в АТО/ООС, проводилися семінари, спрямовані на подолання наслідків посттравматичного стресового розладу. Ми провели 241 семінар з психологічної реабілітації, у яких взяли участь майже 10 000 військовослужбовців у 80 населених пунктах по всій Україні. Під час семінарів, психологи оборонних та безпекових відомств мали можливість перейняти досвід роботи практикуючих цивільних психологів.

Програма з виховання доброчесності. В рамках Програми з 2015 року Альянс допомагає оборонним та безпековим установам України підвищувати рівень доброчесності, сприяє зниженню ризику корупції в секторі оборони і безпеки, зміцненню цінностей і практик належного управління, індивідуальних знань і навичок та інституційних спроможностей. Програма реалізує навчально-тренінгові заходи для українських військових академій та представників сектору оборони і безпеки.

Ірина Зінчук: Розкажіть про зміст навчальних курсів Програми НАТО з перепідготовки військовослужбовців в Україні, на що вони спрямовані?

Олександра Огороднікова: Цільова аудиторія Програми – професійні військовослужбовці Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки та інших відомств сектору безпеки і оборони, заплановані до звільнення протягом року від дати початку курсу та ті, хто залишили військові лави у період до 3 років до початку курсу. З 2015 року Програма розширила категорію слухачів, долучивши професійних військовослужбовців, що вийшли з лав Збройних Сил протягом останніх 10 років, згодом брали участь в АТО/ООС та заплановані до звільнення у рік проходження навчання курсу. На початковому етапі виконання Програми, Управління НАТО з економічних питань безпеки та оборони підтримало в Україні програму мовної підготовки. А з 2007 року було вирішено збільшити обсяги фінансування задля започаткування напрямку економічних дисциплін. Таким чином, учасники отримали можливість пройти підготовку за напрямами з англійської мови, економіки, бізнес-менеджменту, бухгалтерського обліку і оподаткування, маркетингу, комп’ютерного дизайну, інформаційних технологій, радіоелектроніки, охорони, навігації маломірних суден і логістики. Курси проводяться за інтенсивним графіком та відповідають актуальним регіональним потребам професійного цивільного ринку праці. Більш ніж за 20 років діяльності Програми в курсах з перепідготовки, які проводилися у 65 містах та селищах по всій території України, взяли участь майже 12 000 військовослужбовців. У 2020 році було проведено 21 онлайн-курс для 556 студентів. Зараз триває завершальна хвиля 10 курсів за різними напрямами підготовки для майже 300 військовослужбовців з різних регіонів України.

Ірина Зінчук: Що Ви вважаєте найбільшим здобутком за час діяльності Програми з перепідготовки?

Олександра Огороднікова: Досягнення Програми – стабільно високий щорічний середній показник працевлаштування випускників. За результатами опитувань, в середньому 75% випускників змогли успішно реінтегруватися і працевлаштуватися на цивільному ринку праці. У 2019 році цей показник становив 89%. Програма має успішні приклади того, як після проходження навчання випускники працевлаштовуються в державних установах, обіймають ключові посади в компаніях комерційного сектору, а також успішно започатковують власну справу і бізнес, що значним чином сприяє покращенню добробуту та забезпеченню гідного життя військових та їхніх родин. Постійний високий рівень зацікавленості та підтверджений з боку української сторони запит щодо продовження практичного співробітництва у напрямі перепідготовки та соціальної адаптації військових також свідчить про актуальність, успішність і цінність діяльності Програми.

Ірина Зінчук: Розкажіть про підтримку НАТО Україні щодо реалізації переходу з військової кар’єри на цивільну, які українські міністерства та органи сектору безпеки та оборони є партнерами Програми?

Олександра Огороднікова: Програма НАТО з переходу з військової кар'єри на цивільну діє з 2015 року. Робоча група українських державних органів з військовими формуваннями, за підтримки Програми та фахових експертів НАТО, розробила для сектору безпеки та оборони систему кар’єрного переходу військових, яка сприятиме успішному, збалансованому переходу з військової кар’єри на цивільну, набору мотивованих армійців-контрактників та утриманню на службі високопрофесійних військовослужбовців. З 2018 року Міністерство у справах ветеранів є ключовим партнером Програми. Формування та забезпечення балансу між набором персоналу, його утриманням та переходом з військової кар'єри є ключовим для кадрового менеджменту будь-якого органу з військовими формуваннями. Загалом для України звільнені військовослужбовці та їхній досвід є важливим фактором формування суспільного бачення у секторі оборони та безпеки. Стаючи свідками успішної реінтеграції армійців після завершення служби, потенційні кандидати отримують додаткову мотивацію. Такі позитивні приклади також допомагають їм та їхнім родинам почуватися безпечніше протягом військової служби. Після того, як буде впроваджена нова система ПВК, заснована на передовому досвіді та практиках країн-членів НАТО, її основні інструменти, засоби, процеси та елементи можуть бути використані для роботи з ветеранами різних категорій в межах відповідальності Мінветеранів. Подальші кроки мають вирішальне значення для успіху спільних зусиль у прокладанні шляху, в політичному та стратегічному контексті, для впровадження розробленої та узгодженої системи ПВК в органах сектору оборони і безпеки, адже в рамках сучасної правової, організаційної бази та ресурсного забезпечення неможливо реалізувати гідну підтримку і належне вирішення проблем військових і ветеранів України. Неможливість забезпечення їхніх потреб у повному обсязі,  головним чином через неефективну модель надання послуг, може призвести до значних негативних соціальних, політичних та безпекових наслідків. Запропонований підхід до ПВК і нова система підтримки покликані допомогти Україні подолати ці виклики, що матиме безпосередню користь для ветеранів, громадянського суспільства і держави в цілому.

Ірина Зінчук: На що націлена Програма з виховання доброчесності і які заходи відбуваються в її межах?

Олександра Огороднікова: Програму розпочали у 2007 році рішенням Ради Євроатлантичного партнерства. ЇЇ мета – зміцнити належне управління в інституціях безпеки та оборони та становлення їх на принципах прозорості та підзвітності. Програма фокусується на підтримці розбудови демократичного та цивільного контролю над Збройними силами та сприянні зміцненню культури доброчесності. У 2018 році Україна вже вчетверте взяла участь у заповненні анкети-самооцінки з виховання доброчесності. Таке анкетування має на меті дослідити особливості роботи органів сфери безпеки та оборони в напрямі антикорупційної діяльності та проведенні реформування цієї сфери. Учасниками анкетування стали ЗСУ та МОУ, МВС, НГУ, ДПСУ, Нацполіція та СБУ. Результати анкетування дозволяють провести Альянсу детальну оцінку як позитивних зрушень, так і недопрацювань. Після аналізу анкети відбулись візити міжнародних експертів, які провели зустрічі з органами-учасниками самооцінки. Також з 2015 року Програма проводить семінари для ознайомлення з особливостями сфери виховання доброчесності серед курсантів Академії сухопутних військ, Національного університету оборони України, Національного університету повітряних сил та Національної академії Національної Гвардії, Житомирського військового інституту, Національної Академії державної прикордонної служби у Хмельницькому та Військової академії в Одесі. Загалом учасниками таких курсів стали понад 3000 представників сфери безпеки та оборони України – курсанти та професорсько-викладацький склад.

Щорічно НАТО підтримує участь представників українських інституцій безпеки та оборони в курсах з розбудови доброчесності, організованих партнерами Програми за кордоном – Тренінговому центрі операцій з підтримки миру у Сараєві, Боснії та Герцеговині, школі НАТО в Оберамергау та ін. З початком пандемії навчальні заходи офлайн були призупиненo, а нині їхнє проведення організоване в онлайн-форматі. У 2021 році було проведено тренінги для інструкторів з питань виховання доброчесності та подолання корупційних ризиків для Національного університету оборони України (12 учасників) та представників навчальних закладів, Нацполіції, ДПСУ, Служби з надзвичайних ситуацій та міграційної служби, які входять до системи МВС (37 учасників).

Ірина Зінчук: Які подальші напрями діяльності Програми з виховання доброчесності?

Олександра Огороднікова: Програма продовжуватиме активно підтримувати Україну на шляху до зміцнення належного врядування та подолання ризиків корупції та реалізації антикорупційних реформ. Розпочинається щільна робота над впровадженням уніфікованої дисципліни з виховання доброчесності НАТО у навчальні програми військових освітніх закладів України. З початку 2021 року ми відновили активну співпрацю з СБУ, адже саме Академія СБУ вже близько двох років має у своєму навчальному розкладі курс з виховання доброчесності. Цей курс необхідно було порівняти з аналогічним, розробленим у рамках Програми НАТО. Процес аналізу триває, як і робота з урядовим офісом Кабінету Міністрів щодо координації цієї діяльності та можливого створення міжвідомчої робочої групи, метою якої стане спочатку напрацювання узгодженої уніфікованої програми курсу з виховання доброчесності (у відповідності до курсу НАТО) та подальше його впровадження у навчальний план інших освітніх військових закладів.

Покриття
Надсилайте повідомлення
+38 067 430 84 59
Наші соцмережі
Завантажуйте додаток