В Україні вперше розробляється план оборони держави

В Україні вперше розробляється план оборони держави

У програмі «Мілітарі навігатор» Сергій Масловський — заступник директора Департаменту, Начальник управління воєнної політики Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України розповів, чим стратегія воєнної безпеки відрізняється від плану оборони та як розробляються ці документи.

 

 

 

Ірина Зінчук: Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України». В чому особливість цього документу?

Сергій Масловський: Стратегія національної безпеки України визначає пріоритети національних інтересів, мету та основні напрями державної політики у сфері національної безпеки. Також у документі вказані поточні та прогнозовані загрози національній безпеці та національним інтересам України з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов. У Стратегії зазначено, що Україна прагне миру, який є запорукою розвитку держави; людина, її життя та здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека — найвища соціальна цінність.

Стратегія національної безпеки України є основою для розробки інших документів стратегічного планування, які визначатимуть шляхи та інструменти її реалізації, зокрема Стратегії воєнної безпеки України.

Ірина Зінчук: Акцент у Стратегії національної безпеки України на розвитку особливого партнерства з НАТО з метою набуття повноправного членства в Альянсі. Чи визначаються часові рамки такого набуття?

Сергій Масловський: Реалізація визначених у Стратегії національної безпеки України пріоритетів забезпечуватиметься, зокрема, шляхом розвитку особливого партнерства з Організацією Північноатлантичного договору з метою набуття повноправного членства України в НАТО. Декларацією саміту Північноатлантичного альянсу в Бухаресті від 3 квітня 2008 року глави держав і урядів країн-членів НАТО досягли згоди, що Україна стане членом НАТО. Терміни, коли це відбудеться, наразі не визначені. Вони залежатимуть від політичного рішення держав-членів НАТО.

Ірина Зінчук: Які ще пріоритети визначені в Стратегії національної безпеки України?

Сергій Масловський: Пріоритетами національних інтересів у Стратегії національної безпеки є виборювання незалежності й державного суверенітету, відновлення територіальної цілісності у межах міжнародно визнаного державного кордону України. Також акцент зроблено на суспільний розвиток, захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, європейській та євроатлантичній інтеграції. Безумовний пріоритет у Стратегії — боєздатні Збройні Сили України, підготовлений і вмотивований військовий резерв, ефективна територіальна оборона.

Ірина Зінчук: Чим Стратегія воєнної безпеки відрізняється від Воєнної доктрини України?

Сергій Масловський: На відміну від попередніх воєнних доктрин, у Стратегії воєнної безпеки України пропонується запровадити комплексний всеохоплюючий підхід до оборони України, з урахуванням дисбалансу воєнних потенціалів України та Російської Федерації. Така всеохоплююча оборона України ґрунтується на невіддільному суверенному її праві на самооборону відповідно до основоположних міжнародно-правових принципів. Саме Стратегія воєнної безпеки України є основою для розроблення Стратегічного оборонного бюлетеня та програмних документів розвитку сил оборони.

Ірина Зінчук: Стратегічний оборонний бюлетеня України та програмні документи розвитку сил оборони — чим особливі ці документи?

Сергій Масловський: Стратегія воєнної безпеки України та Стратегічний оборонний бюлетень України ґрунтуються на результатах оборонного огляду.

Рішенням Міністра оборони України створено робочу групу з опрацювання проєктів Стратегії воєнної безпеки України та Стратегічного оборонного бюлетеня України.  До її складу, крім фахівців Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, увійшли представники Офісу Президента України, Апарату РНБО, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Національного інституту стратегічних досліджень, складових сил оборони, а також Ради сприяння імплементації реформ Міністерства оборони України та Громадської ради при Міністерстві оборони України. Цілі й завдання Стратегії воєнної безпеки України та Стратегічного оборонного бюлетеня України будуть деталізовані у державних цільових програмах, які передбачені Законом України “Про державні цільові програми” та унормовані відповідною постановою Уряду.

Ірина Зінчук: В цьому році вперше розробляється План оборони держави. Чим цей документ відрізняється від Стратегії воєнної безпеки?

Сергій Масловський: Перший національний План оборони держави — це сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Структуру плану оборони затвердив Президент України своїм Указом від 3 березня 2020 року № 61. Вже провели перше засідання міжвідомчої робочої групи. Надалі потрібно розробити та схвалити проєкти складових плану оборони України, розглянути план на засіданнях Уряду та РНБО, подати на затвердження Президенту України. Робота триває й у наступному році ми вже матимемо перший національний план України

 

Довідково, відповідно до Положення, затвердженого наказом Міністра оборони України № 215 від 19.06.2020, основними завданнями Департаменту воєнної політики та стратегічного планування є:

забезпечення формування та реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва в мирний час та особливий період щодо визначення засад воєнної політики у сфері оборони;

організація в силах оборони заходів оборонного планування;

забезпечення здійснення військово-політичного керівництва Збройними Силами України (далі — Збройні Сили);

забезпечення координації діяльності державних органів щодо підготовки держави до оборони.

На виконання цих завдань Департамент працює над:

організацією та розробленням проєктів Стратегії воєнної безпеки України, яка визначить засади воєнної політики, та Стратегічного оборонного бюлетеня України, що стане дорожньою картою подальшої оборонної реформи в Україні;

забезпеченням міжвідомчої координації при опрацюванні відповідним державними органами складових Плану оборони України;

удосконаленням оборонного планування в силах оборони, зокрема Департамент є основним розробником Порядку організації та здійснення оборонного планування в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та інших складових сил оборони, який передбачається затвердити наказом Міністерства оборони України;

опрацюванням та забезпеченням моніторингу виконання річних і середньострокових планів діяльності Кабінету Міністрів України в частині, що стосується Міноборони, організацією планування діяльності в Міністерстві оборони України;

підготовкою проєкту Військово-політичних вказівок щодо забезпечення формування та реалізації воєнної політики в системі Міністерства оборони України, які видаються щороку;

унормуванням та підготовкою до видання інформаційного бюлетеня “Біла книга”, який згідно з законодавством видається Міноборони в рамках реалізації демократичного цивільного контролю над Збройними Силами України.

Це лише найважливіші завдання, якими нині опікується Департамент.